Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PUFOLAND

 • 1  Postanowienia ogólne
 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu.
 2. Właścicielem Sklepu jest: PUFOLAND Zuzanna Zielińska z siedzibą w Helenów 46 bNIP: 9710722782, Regon: 147471850, adres e-mail:pufoland@gmail.com oraz kontakt@pufoland.com
 3. Ceny na stronie podawane w złotych polskich. Do ceny towaru należy doliczyć koszt przesyłki, którego wysokość uzależniona jest od wybranej formy dostawy i płatności. Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą Klienta. Po złożeniu zamówienia cena zamówionych towarów nie zmieni się, niezależnie od wprowadzonych przez Sklep zmian cen lub rozpoczętych akcji promocyjnych lub wyprzedażowych.
 4. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę www.pufoland.com przez 24 godziny na dobę.
 5. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia Klient dostaje e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do sklepu.
 6. Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się natychmiast po jego otrzymaniu przez Sklep. Zamówienia są realizowane w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00.
 7. Sprzedawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową.
 • 2  Zamówienia
 1. Zamówienia można składać w następujący sposób:
 2. a) poprzez koszyk dostępny na stronie internetowej Sklepu,
 3. b) e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,
 4. c) telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt. (660839102)
 5. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na realizację zamówienia (tj. Imię, Nazwisko, adres dostawy, nr telefonu kontaktowego, adres e-mail).
 6. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: rodzaj pufy, cena, kolor, rozmiar, rodzaj gratisu, termin i sposób dostawy.
 7. Klient zamawiając towar dokonuje jego wyboru, w sposób właściwy dla danej rzeczy, określając w szczególności rozmiar, kolor, a w razie potrzeby podając także inne specyficzne informacje oraz liczbę sztuk zamawianych towarów.
 8. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru.
 • 3  Instrukcja składania zamówienia droga elektroniczną
 1. Po wybraniu przez Klienta towaru w zakładce "Menu", należy kliknąć ikonę do koszyka”. Wówczas klient może kontynuować zakupy kolejnych produktów lub przejść do koszyka z przeniesionymi już produktami.
 2. Koszyk jest widoczny po kliknięciu na ikonę koszyka w pasku u góry strony po jej prawej części. Przejść do koszyka można poprzez wybranie przycisku koszyka, który uruchamia stronę pokazującą wszystkie produkty, które się w nim znajdują, ich ilość oraz cenę. Przy ikonie ,,ILOŚĆ" znajduje się edytowalna liczba, dzięki której można zwiększyć lub zmniejszyć ilość puf oraz "x"  dzięki któremu można usunąć pufę z zawartości koszyka.
 3. Po wybraniu opcji "zamawiam”, uruchomi się strona gdzie klient wpisuje swoje dane kontaktowe tj imię, nazwisko, adres, numer telefonu. Klient ma do wyboru dwie formy płatności: przelewem lub za pobraniem.
 4. Po wpisaniu danych klient naciska na pole "podsumowanie" a następnie "potwierdzam zakup"  Na podany adres mailowy zostanie wysłane "POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA". 
 5. W momencie zatwierdzenia przelewu, (bądź wybrania opcji płatności za pobraniem) zostaje przyjęte zamówienie.
 6. Sklep może kontaktować się z Klientem na podany przez Klienta adres e-mail lub telefonicznie, w celu wyjaśnienia wątpliwości, potwierdzenia złożenia zamówienia lub w innych kwestiach związanych z realizacją zamówienia.
 7. Klient może kontaktować się ze sklepem za pośrednictwem danych dostępnych w zakładce „kontakt” w celu zmiany zamówienia, anulowania zamówieniu, sprawdzenia statusu zamówienia etc.
 • 4  Czas i sposób realizacji zamówienia
 1. Zamówienia są realizowane wyłącznie w dni robocze. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta są realizowane pierwszego kolejnego dnia roboczego.
 2. Czas realizacji zamówienia jest to czas, który upływa od momentu złożenia zamówienia do chwili otrzymania zakupionego towaru przez Klienta i wynosi do 10 dni roboczych.
 3. Jeżeli Klient w chwili odbioru przesyłki zauważy, że paczka posiada uszkodzenia, które nastąpiły podczas transportu powinien sporządzić protokół uszkodzeń w obecności kuriera i odmówić przyjęcia towaru.
 4. Towar zostanie przesłany do miejsca podanego przez Klienta w zamówieniu.
 • 5  Płatności
 1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności: 
 2. a) za pobraniem – wówczas zapłata następuje gotówką przy odbiorze towaru,
 3. b) przelewem – wówczas Sklep rezerwuje towar w magazynie i wysyła go na adres wskazany przez Klienta.
 4. c) w inny sposób, jeżeli jest on określony na stronie internetowej Sklepu.
 5. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy
 6. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.
 7. Operatorem płatności jest BlueMedia S.A.
 8. Operatorem płatności realizowanych przez karty płatnicze jest BlueMedia S.A.
 9. Typy obsługiwanych kart płatniczych: Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic.
 • 6  Wysyłka towaru
 1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych, kurierskich lub poczty.
 2. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.
 • 7  Reklamacje
 1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć towar bez wad.
 2. W przypadku niezgodności towaru z umową wszelkie kwestie regulowane są zgodnie z Ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
 3. Zawiadomienie o niezgodności towaru z umową należy przesłać na adres korespondencyjny: PUFOLAND Zuzanna Zielińska Helenów 46 b 09-500 Gostynin lub drogą mailową na adres: kontakt@pufoland.com W zawiadomieniu należy podać imię i nazwisko klienta, datę zakupu, datę wystąpienia niezgodności, krótki opis niezgodności oraz żądanie doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową.
 4. Towar niezgodny z umową należy odesłać na adres: PUFOLAND Zuzanna Zielińska Helenów 46 b 09-500 Gostynin
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie 14 dni od momentu otrzymania od Kupującego żądania doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową.
 6. Podczas procesu reklamacji Klient może zostać poproszony o przedstawienie dowodu zakupu towaru (karta gwarancyjna, paragon fiskalny, faktura, potwierdzenie dokonania przelewu, kserokopię paragonu, wyciąg z karty płatniczej lub inny dowód zakupu).
 7. Wypełnienie produktu nie podlega gwarancji gdyż jest to element eksploatacyjny i może się zużywać.
 • 8  Prawo odstąpienia od umowy
 1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych prawa konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Termin dziesięciodniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie towaru Kupującemu.
 2. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To co strony świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych.
 3. Zakupiony towar prosimy odesłać na: PUFOLAND Zuzanna Zielińska Helenów 46b 09-500 Gostynin.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, koszt odesłania towaru pokrywa konsument.
 • 9  Wyłącznie prawa do odstąpienia od umowy
 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu w przypadku indywidualnych zamówień, ściśle związanych z osobą kupującego w szczególności, gdy towar zakupiony został zamówiony wg indywidualnych wskazań Kupującego (wyprodukowanych z innych materiałów niż wskazane w Sklepie, zmieniony rozmiar na inny niż wskazany w Sklepie).
 • 10  Dane osobowe
  1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania z Konta jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
  2. Celem przetwarzania danych Kupującego jest prowadzenie Konta. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest umowa o świadczenie usługi lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  3. Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do prowadzenia Konta. Niepodanie danych oznacza, że Sprzedawca nie będzie mógł świadczyć usługi prowadzenia Konta.
  4. Dane Kupującego będą przetwarzane do momentu, w którym:
   1. Konto zostanie usunięte przez Kupującego lub Sprzedawcę na żądanie Kupującego
   2. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z Kontem;
   3. zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy
   – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.
  5. Kupującemu przysługuje prawo żądania:
   1. dostępu do swoich danych osobowych,
   2. ich sprostowania,
   3. usunięcia,
   4. ograniczenia przetwarzania,
   5. przeniesienia danych do innego administratora
    a także prawo:
   6. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).
  6. W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą.
  7. W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • 11  Własność intelektualna
 1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.
 • 12  Wejście w życie i zmiany Regulaminu
 1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.
 2. Niniejszy regulamin obowiązuje od 25 października 2014.
 • 13  Zmiana Regulaminu
 1. Sklep dopuszcza prawo zmian niniejszego Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności:

- zmiany przepisów prawnych dotyczących prawa konsumenckiego i handlu elektronicznego,

- zmiany form płatności,

- zmiany sposobów dostawy,

- zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej.

 1. Zmiany obowiązują w terminie 7 dni od momentu publikacji ich na stronie internetowej ze wskazaniem daty opublikowania zmian.
 2. Jednolity tekst Regulaminu z wprowadzonymi zmianami zostanie zamieszczony na stronie internetowej sprzedawcy z oznaczeniem dnia jego obowiązywania.
 3. Zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na złożone i realizowane zamówienia. Zamówienia przyjęte do realizacji obowiązuje Regulamin aktualny w chwili złożenia zamówienia.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl